Songy o Angelině Jolie

30. prosince 2010 v 14:29 | Irmik |  Nezařazené
Která píseň se Vám nejvíc líbí :) napište do komentářů. Při kliknutí na název písně se Vám song načte na YT.


TEXT

I am not african but I wish that I was
Or some other ethnicity and I wish this because

They're forming a soccer team of different continents.
They're helping the less fortunate and frankly I can't afford my rent.

Angie, Brad please consider this request.
I'd like to be your new addition to the nest.

ooo I wanna be a part of the family too
Daddy can't stop looking in the mirror
And Grandpa thinks Zahara is Shakira

Oo can't wait for my family debut
I'll get a mohawk like Maddox my brother
But won't call Shiloh a blob like my mother.

Oo Angie, your like the woman in the shoe
Please please please adopt me too.

To not be a Jolie-Pitt is indeed a sin.
I've got the lips required, I think I'll fit right in.

This could be great publicity for you to tell the press
That you've officially adopted YouTube's VenetianPrincess.

Angie, Brad please consider this request.
I'd like to be your new addition to the nest.

ooo I wanna be a part of the family too
Daddy can't stop looking in the mirror
And Grandpa thinks Zahara is Shakira

Oo can't wait for my family debut
I'll get a mohawk like Maddox my brother
But won't call Shiloh a blob like my mother.

Oo Angie, your like the woman in the shoe
Please please please adopt me too.

Oo can't wait for my family debut
I'll get a mohawk like Maddox my brother
But won't call Shiloh a blob like my mother.

Oo Angie, your like the woman in the shoe
Please please please adopt me too.

Please Please Please
Please Please Please
Please Please Please

adopt me too
MŮJ PŘEKLAD

Nejsem afričan, ale přeju si, abych byla
Nebo nějaká jiná rasa. A přeji si to, protože

Oni sestavují fotbalový tým složený z různých kontinentů
Oni pomáhají nešťastným a já si opravdu nemůžu dovolit platit nájem

Angie, Brade, prosím, zvažte tento požadavek.
Ráda bych byla dalším příspěvkem do vašeho hnízda.

Ooo, Taky chci být součástí rodiny
Táta se nemůže vynadívat do zrcadla
A děda si myslí, že Zahara je Shakira

Oo, nemůžu se dočkat mé rodinné premiéry
Budu mít pankáče, jako můj bratr Maddox
Ale nebudu říkat Shiloh kuličko, jako moje matka.

Oo, Angie, jsi jako žena v domácnosti
Prosím, prosím, prosím, adoptujte mě taky

Nebýt Joli-Pittová je vskutku hřích
Mám potřebné rty, myslím že zapadnu skvěle

To může být dobrá reklama, když řeknete tisku,
že jste oficiálně adoptovali VenetianPrincess z YouTube

Angie, Brade, prosím, zvažte tento požadavek.
Ráda bych byla dalším příspěvkem do vašeho hnízda.

Ooo, Taky chci být součástí rodiny
Táta se nemůže vynadívat do zrcadla
A děda si myslí, že Zahara je Shakira

Oo, nemůžu se dočkat mé rodinné premiéry
Budu mít pankáče, jako můj bratr Maddox
Ale nebudu říkat Shiloh kuličko, jako moje matka.

Oo, Angie, jsi jako žena v domácnosti
Prosím, prosím, prosím, adoptujte mě taky

Prosím, Prosím, Prosím
Prosím, Prosím, Prosím
Prosím, Prosím, Prosím

adoptujte mě taky
ang oddělovač

TEXT

Bejval jsem páčo,
samý sorry,hustý,
klepavej zadek,
a prsty hrozně tlustý,
za každym slovem
mě povstávali voli,
pak přišla jenom řekla:
Hi, I am Angelina Jolie.
Smáli jsme se zrovna holce,
že ta krásně bulí,
když zamrkává před tabulí,
Angelina Jolie HEJ!
heja, heja, angelina jolie,
heja, heja, angelina jolie,
heja, heja, angelina jolie
Naše nová učitelka Angelina jolie hej!
Pro ní jsem si přestal honit triko,
no to je výkon, teď piju mlíko,
žádný triky
dělám kliky
ať to klidně bolí,
má svali jako nakreslený Angelina jolie
heja, heja, ted konečně mi hlava bere,
heja, heja, proč máma maso v mlýnku mele,
proč ho doma solí,
to mě všechno naučila Angelina jolie!hej!
ta holka na plakátu, jolie, jolie, angelina jolie,
ta co bere tátu, jolie jolie, angelina jolie,
ta holka na plakátu, jolie, jolie, angelina jolie,
ta co bere tátu, jolie, jolie, angelina jolie.
Ať klidně kluci běhají venku,
tepláky obleču a lehnu na žíněnku.
Chránim taky spolužáky,
nevim co je nuda, díky naší učitelce,
holce z Hollywooda hej!
heja,heja, ted konečně mi hlava bere,
heja, heja, proč máma maso v mlýnku mele,
proč ho doma solí,
to mě všechno naučila Angelina Jolie, hej!

ang oddělovač


ang oddělovač


ang oddělovač


ang oddělovačTEXT

You're a fox, you're a fox
You're my hero and you rock
Harder then the heaviest metal song
You're the one, you're a ten
Will you be my girlfriend?
I know we would get along
With your hair in the braid you're so outrageous
Hope I didn't interrupt, girl
You're graced with everything that's holy
I'm waiting for you, Angelina Jolie

Some say she's crazy I don't care what they say

What did you see in that Billy-Bob anyway?
Once you were Gia
Now you're Tomb Raider
I bet you'd kick out of Darth Vador
With big lips and big t-t-tattoos
You're all attitude
You're graced with everything that's holy
I'm waiting for you, Angelina Jolie

We could cut ourselves together (Together...)
We could make it last forever
Hey!

With the scar on your arm and your Chinese dragon
You're out of this world
Your mystery is still unfolding
You know that it's true (Know that it's true)
I don't know what to do (With or without you)
I'm waiting for you, Angelina Jolie
Angelina, Angelina Jolie
Awww!!
MŮJ PŘEKLAD

Jsi liška, jsi liška
 Jsi můj hrdina a jsi rock
 Jsi tvrdší než nejtěžší metalová píseň
 Ty jsi ten, že jste deset
 Budeš moje přítelkyně?
 Vím, že by se nám dařilo
 S vlasy do copu jsi tak pobuřující
 Doufám, že jsi nebyla "narušená"
 Jsi ozdobená vším, co je svaté
 Čekám na tebe, Angelino Jolie

 Někteří říkají, že jsi blázen, nezajímá mě, co říkají
 Co jsi vlastně viděla na Billy-Bobovi?
 Jednou jsi byla Gia
 Nyní jsi Tomb Raider
 Vsadím se, že bys nakopla Darth Vador
 S velkými rty a velkým t-t-tetování
 Jsi všem přístupná
 Jsi ozdobená vším, co je svaté
 Čekám na tebe, Angelino Jolie

 Mohli bychom se řezat společně (Společně ...)
 Mohli bychom udělat, aby to trvalo věčně
 Hej!

 S jizvou na ruce a tvým čínským drakem

 Vy jste z tohoto světa
 Vaše tajemství stále přicházejí
 Víte, že je to pravda (Vězte, že je to pravda)
 Nevím, co mám dělat (s tebou nebo bez tebe)
 Čekám na tebe, Angelina Jolie
 Angelina, Angelina Jolie
 Awww!

ang oddělovač

Píseň Angelině věnovaná.

TEXT

Build a bridge to your mind
Takes me there everytime
Lay it all on the line
If there's a way
Build a bridge, make a path
Overlook the aftermath
Make my tears be your bath
If there's a way
Only if you'll take a ride
Go with me to the other side

Even though it's gonna crumble down
I'll keep building till you come around
Even though it's gonna fall apart, break my heart

I'll keep building till i die
Build a bridge of memories
Stretch it out overseas
To the end of the world
If there's a way

Build a bridge made of pain
Send my longing down the drain
Have no reasons to complain
If there's a way
Only if you'll take a ride
Go with me to the other side
Even though it's gonna crumble down
I'll keep building till you come around
Even though it's gonna fall apart, break my heart

I'll keep building 'till i die
Wait… wait for me… wait… please wait for me (x2)

Even though it's gonna crumble down
I'll keep building till you come around
Even though it's gonna fall apart, break my heart
I'll keep building 'till i die
MŮJ PŘEKLAD

Postav most do své mysli,
vezme mě tam vždycky,
natluč všechno do řady,
pokud to jde.
Postav most, udělej cestu,
prohlídni si následky,
moje slzy budou tvoje koupel,
pokud to jde.
Jenom pokud se svezeš,
 Jít se mnou na druhou stranu

 Třebaže se rozsypou
 Budu pokračovat ve výstavbě než projdeš kolem
Třebaže se rozpadnou, zlomí
mé srdce

 Budu pokračovat ve výstavbě dokud nezemřu
Postav most ze vzpomínek
natáhni ho přes moře
 pokud to jde

 Postavit most z bolesti
 Pošli moji touhu do odpadu
 Nemám důvod ke stížnostem
pokud to jde
 Pouze tehdy, pokud se svezeš
se mnou na druhou stranu 
řebaže se rozsypou
 Budu pokračovat ve výstavbě než projdeš kolem
Třebaže se rozpadnou,
zlomí mé srdce

 Budu pokračovat ve výstavbě dokud nezemřu
 Počkej ... počkej na mě ... počkej ... prosím,
počkejte na mě (2x)

 Třebaže se rozsypou
 Budu pokračovat ve výstavbě než projdeš kolem
Třebaže se rozpadnou, zlomí
mé srdce
 Budu pokračovat ve výstavbě než já umřu
ang oddělovač

TEXT

I walked into an elevator
and you walked into a wall
you said you wanted to be with me
I never dreamed I'd have it all
but sometimes changed that day inside me
and I believe it changed inside you too

Yeah Angelina can you feel it
watch the angels as they're dancing up above
Angelina what's come between us
Could it be the magic and the mystery of love

They all said we'd never make it
Two crazy panthers on the prowl
They said we would only fake it for a while
But we just looked at them and growled
You were masked and tied and cut and weary
But I said that's okay you can be a girl

Yeah Angelina can you feel it
watch the angels as they're dancing up above
Angelina what's come between us
Could it be the magic and the mystery of love

This ain't no chance we're taking
It's real love that we're making
The blindfold's off and now we see
Yeah we see

Angelina oh Angelina
Angelina what's come between us
Could it be the magic and the mystery of love
Could it be the magic and the mystery of Angelina
MŮJ PŘEKLAD

Šel jsem do výtahu
 a ty jsi vstoupila
 říkala jsi, že jsi chtěla být se mnou
 Nikdy mě nenapadlo, že bych to všechno
 ale někdy mě ten den uvnitř změnil
 a věřím, že se to změnilo v tobě taky

 Jo Angelina můžeš to cítit
 sledovat andělé tančí nahoře
 Angelina, co přišlo mezi nás
 Mohlo by to být kouzlo a tajemství lásky

 Všichni řekli abychom to nedělali
 Dva blázniví panteři na lovu
 Říkali, že by to byl jen fake na chvíli
 Ale my jsme se jen na ně podívali a zabručeli
 Byla jsi maskovaná a svázaný a omezená a unavená
 Ale já jsem řekl, že je to v pořádku, můžeš být dívka

  Jo Angelina můžeš to cítit
 sledovat andělé tančí nahoře
 Angelina, co přišlo mezi nás
 Mohlo by to být kouzlo a tajemství lásky

 To není žádná šance, my jsme se bránili
 Je to opravdová láska, co děláme
Páska je pryč a nyní vidíme,
 Jo, vidíme

Angelina oh Angelina
 Angelina, co přišlo mezi nás
 Mohlo by to být kouzlo a tajemství lásky
 Mohl by to být kouzlo a tajemství Angeliny
ang oddělovač
Autor neznámý - Shiloh Nouvel

TEXT

I heard about it on the Insider today
You left Angie´s womb, well, I probably would have stayed
Now you are the only girl that I want to jam with
You are the best thing to come from Mr and Mrs Smith

Try to take a photo
Try to take a shot
Try to see what you have got
A special day it is
For the baby lives
Shiloh Nouvel

A brother man and a father name Brad Pitt
Angelina Jolie and the Africans
They put a head two together try to make one
A little baby celebrity parents
I know your daddy, he no like me at all
But I figure he owe me for Legends of the Fall

Your DNA spells love to me
Your Mama and your Papparazzi
Try to take a photo
Try to take a shot
Try to see what youve got
A special day it is
For the baby lives
Jah the baby lives
Shiloh Nouvel

A brother man he a father name Brad Pitt
Angelina Jolie and the Africans
Shiloh Nouvel

They put a head two together try to make one
Little Baby Celebrity parents
MŮJ PŘEKLAD


Slyšel jsem o tom na dnešním Insider
 Opustila jsi Angelinino lůno, dobře, já bych asi zůstal
 Nyní jsi jen dívka, že chci jam s
 Jsi to nejlepší, co pochází z Pan a paní Smithovi

 Pokuste se vyfotit
 Snažte se vzít si na mušku
 Zkuste se podívat, co dostala
Zvláštní den je
 Pro dítě žijící
 Shiloh Nouvel

Bratr muže a otec jmenující se Brad Pitt
 Angelina Jolie a Afričani
 Dali hlavy dva dohromady se snaží udělat jednu
Malé dítě slavných rodičů
 Vím, že tvůj táta, on už mě vůbec nemá rád
 Ale já jsem postava, dluží mi Legendu o vášni

 Tvoje DNA kouzla láska ke mně
 Tvoje Mama a tvé Papparazzi

Pokuste se vyfotit
 Snažte se vzít si na mušku
 Zkuste se podívat, co dostala
Zvláštní den je
 Pro dítě žijící
 Jah dítě žijící
 Shiloh Nouvel

Bratr muže a otec jmenující se Brad Pitt
 Angelina Jolie a Afričani
 Shiloh Nouvel
Dali hlavy dva dohromady se snaží udělat jednu
Malé dítě slavných rodičů
ang oddělovač
Jennifer Nash - Angelina

TEXT

Chameleon from hell and she won't refuse
her drugs, her fairies, or her perfume
so put away those cuffs
make believe you've got enough
of your own ideas
watch her change the color of her hair
watch her bathe
witness all the grown ups that still stare
they can never touch her but i'll be different

i will see more
hop into another girl
she whisks herself away
oh they chased her
angelina, sudden girl, oh belle
how you draw them near
all that i can really tell
is i am in love with you?

i've got your pictures all over my walls
i imagine what i'd say if you were to ever call me
i can relate
i can even see my face swimming next to yours
hop into another girl
i whisk myself away

you chased me here
now i want to stay
angelina, sudden girl, oh belle
how you draw them near
all that i can really tell
is i am in love

angelina, sudden girl
i just warn you
i love your disguise
i envy your soft lies and even complexion
call me, silly, call me a liar
she'll set your pants on fire
you wouldn't even know that it's her
she slid into you're bedroom wearing my perfume
i watch you slip

angelina, sudden girl, oh belle
won't you draw me near
all that i can really tell is that i am in love
angelina, sudden girl, won't you draw me near?
i've got your pictures all over my walls
i imagine what i'd say if you were to ever call me
i just warn yo
MŮJ PŘEKLAD


Chameleon z pekla a ona nebude odmítnuta
 její drogy, její víly, nebo její parfém
 tak dej pryč ty manžety
 abych věřil, že máš dost
 ze svých vlastních nápadů
 sledovat, jak se změní barva jejích vlasů
 sledovat ji při koupeli
 svědkem všech dospělým, kteří stále zírají
 oni se jí nemohou nikdy dotknout, ale já jsem jiná

 já uvidím více
 hop do další dívky
 ona sama šlehací metly odhodí
 oh sháněli ji
 Angelina, náhlá dívka, oh krásná
 jak jsi ji kreslil je blízko
 vše, co mohu opravdu říct
 jsem zamilovaná?

 Mám tvé snímky na celé mé zdi
 představím si, co bych řekla, pokud by jsi mi někdy zavolala
 může se vztahovat
 Já jsem dokonce viděla svůj obličej plavat vedle tvého
hop do další dívky
 metla jsem pryč

honila jsi mě tady
 Teď chci zůstat
 Angelina, náhlá dívka, oh krásná
  jak jsi ji kreslil je blízko
 vše, co mohu opravdu říct
 jsem zamilovaná?

 Angelina, náhlá dívka
 Jen tě chci varovat
 Miluji tvá přestrojení
 Závidím vaše měkké lži a dokonce i pleti
 zavolejte mi, hloupé, zavolejte mi lháři
 Bude-li dávat kalhoty na oheň
 ani byste nevěděli, že je to její
 vklouzla do tvojí ložnice a měla na sobě můj parfém
  dívala jsem se, jak proklouzla

 Angelina, náhlá dívka, oh krásná
 nechceš mě nakreslit v okolí
 vše, co mohu opravdu říct je že jsem zamilovaná
  Angelina, náhlá dívka, nebudeš mě kreslit blízko?
 Mám tvé snímky na celé mé zdi
 představím si, co bych řekla, pokud by jsi mi někdy zavolala
 Jen tě chci varovat

NEKOPÍROVAT! Originální překlad autora blogu!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 luxik luxik | 30. prosince 2010 v 16:50 | Reagovat

Jasně nejhezčí je od billyho boba thortna

2 Sába Sába | Web | 30. prosince 2010 v 18:16 | Reagovat

Mě se líbili všechny. Jsou moc pěkné a dobré překlady. :-)

3 Crazzy Puffy-AfF♥ Crazzy Puffy-AfF♥ | Web | 31. prosince 2010 v 10:04 | Reagovat

Nejhezčí je od Billyho Boba Thortona :-)

4 Lori Lori | Web | 31. prosince 2010 v 15:31 | Reagovat

aj ja som za Boba Thortona :-)

5 Nattynax Nattynax | Web | 31. prosince 2010 v 15:51 | Reagovat

Samozřejmě od Billyho ;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.