Nezařazené

Songy o Angelině Jolie

30. prosince 2010 v 14:29 | Irmik
Která píseň se Vám nejvíc líbí :) napište do komentářů. Při kliknutí na název písně se Vám song načte na YT.


TEXT

I am not african but I wish that I was
Or some other ethnicity and I wish this because

They're forming a soccer team of different continents.
They're helping the less fortunate and frankly I can't afford my rent.

Angie, Brad please consider this request.
I'd like to be your new addition to the nest.

ooo I wanna be a part of the family too
Daddy can't stop looking in the mirror
And Grandpa thinks Zahara is Shakira

Oo can't wait for my family debut
I'll get a mohawk like Maddox my brother
But won't call Shiloh a blob like my mother.

Oo Angie, your like the woman in the shoe
Please please please adopt me too.

To not be a Jolie-Pitt is indeed a sin.
I've got the lips required, I think I'll fit right in.

This could be great publicity for you to tell the press
That you've officially adopted YouTube's VenetianPrincess.

Angie, Brad please consider this request.
I'd like to be your new addition to the nest.

ooo I wanna be a part of the family too
Daddy can't stop looking in the mirror
And Grandpa thinks Zahara is Shakira

Oo can't wait for my family debut
I'll get a mohawk like Maddox my brother
But won't call Shiloh a blob like my mother.

Oo Angie, your like the woman in the shoe
Please please please adopt me too.

Oo can't wait for my family debut
I'll get a mohawk like Maddox my brother
But won't call Shiloh a blob like my mother.

Oo Angie, your like the woman in the shoe
Please please please adopt me too.

Please Please Please
Please Please Please
Please Please Please

adopt me too
MŮJ PŘEKLAD

Nejsem afričan, ale přeju si, abych byla
Nebo nějaká jiná rasa. A přeji si to, protože

Oni sestavují fotbalový tým složený z různých kontinentů
Oni pomáhají nešťastným a já si opravdu nemůžu dovolit platit nájem

Angie, Brade, prosím, zvažte tento požadavek.
Ráda bych byla dalším příspěvkem do vašeho hnízda.

Ooo, Taky chci být součástí rodiny
Táta se nemůže vynadívat do zrcadla
A děda si myslí, že Zahara je Shakira

Oo, nemůžu se dočkat mé rodinné premiéry
Budu mít pankáče, jako můj bratr Maddox
Ale nebudu říkat Shiloh kuličko, jako moje matka.

Oo, Angie, jsi jako žena v domácnosti
Prosím, prosím, prosím, adoptujte mě taky

Nebýt Joli-Pittová je vskutku hřích
Mám potřebné rty, myslím že zapadnu skvěle

To může být dobrá reklama, když řeknete tisku,
že jste oficiálně adoptovali VenetianPrincess z YouTube

Angie, Brade, prosím, zvažte tento požadavek.
Ráda bych byla dalším příspěvkem do vašeho hnízda.

Ooo, Taky chci být součástí rodiny
Táta se nemůže vynadívat do zrcadla
A děda si myslí, že Zahara je Shakira

Oo, nemůžu se dočkat mé rodinné premiéry
Budu mít pankáče, jako můj bratr Maddox
Ale nebudu říkat Shiloh kuličko, jako moje matka.

Oo, Angie, jsi jako žena v domácnosti
Prosím, prosím, prosím, adoptujte mě taky

Prosím, Prosím, Prosím
Prosím, Prosím, Prosím
Prosím, Prosím, Prosím

adoptujte mě taky
ang oddělovač

TEXT

Bejval jsem páčo,
samý sorry,hustý,
klepavej zadek,
a prsty hrozně tlustý,
za každym slovem
mě povstávali voli,
pak přišla jenom řekla:
Hi, I am Angelina Jolie.
Smáli jsme se zrovna holce,
že ta krásně bulí,
když zamrkává před tabulí,
Angelina Jolie HEJ!
heja, heja, angelina jolie,
heja, heja, angelina jolie,
heja, heja, angelina jolie
Naše nová učitelka Angelina jolie hej!
Pro ní jsem si přestal honit triko,
no to je výkon, teď piju mlíko,
žádný triky
dělám kliky
ať to klidně bolí,
má svali jako nakreslený Angelina jolie
heja, heja, ted konečně mi hlava bere,
heja, heja, proč máma maso v mlýnku mele,
proč ho doma solí,
to mě všechno naučila Angelina jolie!hej!
ta holka na plakátu, jolie, jolie, angelina jolie,
ta co bere tátu, jolie jolie, angelina jolie,
ta holka na plakátu, jolie, jolie, angelina jolie,
ta co bere tátu, jolie, jolie, angelina jolie.
Ať klidně kluci běhají venku,
tepláky obleču a lehnu na žíněnku.
Chránim taky spolužáky,
nevim co je nuda, díky naší učitelce,
holce z Hollywooda hej!
heja,heja, ted konečně mi hlava bere,
heja, heja, proč máma maso v mlýnku mele,
proč ho doma solí,
to mě všechno naučila Angelina Jolie, hej!

ang oddělovač


ang oddělovač


ang oddělovač


ang oddělovačTEXT

You're a fox, you're a fox
You're my hero and you rock
Harder then the heaviest metal song
You're the one, you're a ten
Will you be my girlfriend?
I know we would get along
With your hair in the braid you're so outrageous
Hope I didn't interrupt, girl
You're graced with everything that's holy
I'm waiting for you, Angelina Jolie

Some say she's crazy I don't care what they say

What did you see in that Billy-Bob anyway?
Once you were Gia
Now you're Tomb Raider
I bet you'd kick out of Darth Vador
With big lips and big t-t-tattoos
You're all attitude
You're graced with everything that's holy
I'm waiting for you, Angelina Jolie

We could cut ourselves together (Together...)
We could make it last forever
Hey!

With the scar on your arm and your Chinese dragon
You're out of this world
Your mystery is still unfolding
You know that it's true (Know that it's true)
I don't know what to do (With or without you)
I'm waiting for you, Angelina Jolie
Angelina, Angelina Jolie
Awww!!
MŮJ PŘEKLAD

Jsi liška, jsi liška
 Jsi můj hrdina a jsi rock
 Jsi tvrdší než nejtěžší metalová píseň
 Ty jsi ten, že jste deset
 Budeš moje přítelkyně?
 Vím, že by se nám dařilo
 S vlasy do copu jsi tak pobuřující
 Doufám, že jsi nebyla "narušená"
 Jsi ozdobená vším, co je svaté
 Čekám na tebe, Angelino Jolie

 Někteří říkají, že jsi blázen, nezajímá mě, co říkají
 Co jsi vlastně viděla na Billy-Bobovi?
 Jednou jsi byla Gia
 Nyní jsi Tomb Raider
 Vsadím se, že bys nakopla Darth Vador
 S velkými rty a velkým t-t-tetování
 Jsi všem přístupná
 Jsi ozdobená vším, co je svaté
 Čekám na tebe, Angelino Jolie

 Mohli bychom se řezat společně (Společně ...)
 Mohli bychom udělat, aby to trvalo věčně
 Hej!

 S jizvou na ruce a tvým čínským drakem

 Vy jste z tohoto světa
 Vaše tajemství stále přicházejí
 Víte, že je to pravda (Vězte, že je to pravda)
 Nevím, co mám dělat (s tebou nebo bez tebe)
 Čekám na tebe, Angelina Jolie
 Angelina, Angelina Jolie
 Awww!

Test 4. - Narušení

24. srpna 2010 v 11:10 | Irmik
Našla jsem dobrý test k filmu Narušení. Spustit ho můžete TADY.

Alexandrijská knihovna

7. července 2010 v 10:00 | Irmik
Největší a nejslavnější knihovna starověku zvané Alexandrijská.
Alexandrijkou nebo-li "ptolemaiovskou"
knihovnu založil původně generál Alexandra Velikého - Ptolemaios I. Sótéra v Alexandrii. (367-283 př.n.l.).

Nejprve zde otevře největší vědecký ústav starověku - Múzeion tedy "příbytek múz" , který se nacházel v Neapoli, je tak první univerzitou dotovanou státem. Monumentální knihovna v sousedství Múzeionu vzniká kolem roku 295 př. n. l.. Ale protože utrpěla několik ničivých požárů, nikdo už nezjistí, kolik spitů zde bylo uloženo. Názory jsou různé, ale historikové uvažují o 500 000 až 700 000 tisících papyrových svitcích.

Tomb Raider - Pandořina skříňka

6. července 2010 v 21:16 | Irmik
Poté, co Titán Prométheus ukradl z Olympu oheň bohů a daroval jej lidstvu, rozhodl se Zeus, nejvyšší bůh, že se pomstí na lidstvu samotném. Seslal na lidskou rasu všemožné pohromy, jež vyvrcholily potopou světa. Ačkoli byla potopa pro lidstvo velkou ranou, Zeus se stále necítil ve své zlobě uspokojen. Nařídil proto božskému kováři Héfaistovi, aby zhotovil z hlíny a vody krásnou dívku. Když se tak stalo, vdechl jí život a obdařil ji líbezným lidským hlasem a krásou tak nevídanou, že se vyrovnala i nejkrásnějším bohyním. Nato požádal všechny bohy, aby ji bohatě obdarovali, a oni tak učinili. Panna dostala jméno Pandóra neboli "Vším obdařená". Hermés naplnil její srdce proradností a na rty jí vložil lež, Afrodité jí vdechla milostnou touhu a Athéna ji naučila ženským pracím. Pak Zeus přikázal Hermovi, aby ji se všemi dary, uzavřenými do pevné skříňky, odvedl na svět k Prométheovu bratru Epimétheovi. Avšak Prométheus svého bratra varoval, aby od Dia žádné dary nepřijímal. Epimétheus, jehož jméno znamená "Moudrost, jež přichází pozdě", neposlechl a vzal si Pandóru za ženu.

Přesto Prométheus, ještě než byl přikován ke skále kavkazských hor, stačil dát svému bratru výstrahu, aby skříňku neotvíral. Epimétheus Pandóře přikázal, že tajemnou skříňku nesmí za žádných okolností otevřít a připojil několik děsivých hrozeb. Avšak Héfaistos obdařil Pandóru nejen krásou a půvabem, ale ve stejné míře i bláhovostí, povrchností a škodolibostí. Proto, jakmile Epimétheus odešel, skříňku okamžitě otevřela (ať už to tedy bylo z její vlastní zvědavosti nebo ji to možná přikázal sám Epimétheus, stalo se). Diův záměr se uskutečnil. Neboť v tu chvíli z truhlice uniklo Stáří, Práce, Nemoc, Šílenství, Neřesti a Vášeň, a nakazilo celé lidstvo, které do té doby žilo šťastným životem a neznalo zlo. I když Pandóra víko rychle zavřela, bylo pozdě. Ve skříňce zbylo jen to, co bědy a utrpení zatlačily na samé dno: Naděje.

Pandóra představuje praobraz lidské duše, jež přes všechna zklamání, krize a ztráty, stále věří ve vyšší smysl všeho dění i v lepší budoucnost, která se zrodí z bolestné minulosti. Ztělesňuje však i víru. Vždyť naděje září jen křehkým světlem, jehož třpyt víru posiluje, avšak zdaleka ještě nezahání temnotu. Naděje bývá ztvárňována jako žena, neboť jejím prostřednictvím se projevuje intuice - iracionální aspekt lidské duše. Avšak Naděje neumí zahnat všechny bědy, ani zrušit trest, který na lidstvo seslal Zeus. Její síla je v tom, že záhadně naplňuje lidskou duši vírou, a proto nejsou Pandóřin oči upřeny na bídu, kterou vyvolala, ale upírají se k mlhavé, iracionální a nevysvětlitelné důvěře, ba přesvěčení, že brzy se mraky roztrhnou a zalijí ji paprsky slunce.
Pandóra byla matkou Pyrrhy, která později s manželem Deukaliónem založila po potopě nový lidský rod. Pojem "Pandořina skříňka" zůstává symbolem zhoubného daru a uvolněného zla. Setkat jsme se s ní mohli ve filmu Tomb Raider 2 ve kterém ji Lara na konci zničila.


Zdroj: Wikipedie, kniha Všechno o 12 znameních - Irmik - Nekopírovat!

Modeling

28. prosince 2009 v 17:08 | Irmik
Jistě většina z vás už slyšela, že Angelina začínala svoji kariéru jako modelka a to od svých šestnácti let v Londýně, New Yorku a Los Angeles.


Tomb Raider - Hatfield House

7. listopadu 2009 v 16:01 | Thora (Irmik)
Autorkou je Thora, já jsem do článku jen trochu zasáhla. Děkuji Thoře, že mi dovolila čerpat z její stránky.

imagebam.comimagebam.com

Hatfield House je venkovské sídlo obklopené rozsáhlým parkem na východní straně města Hatfield v Hertfordshire, Anglii, VB. Současná podoba domu vznikla v roce 1611 díky Robertu Cecilovi, Prvnímu hraběti ze Salisbury a ministrovi krále Jakuba I., dům byl od té doby také domovem pro rodinu Cecilů. Jeho majitelem je nyní Robert Gascoyne-Cecil, Sedmý markýz ze Salisbury, který zpřístupnil své panství veřejnosti.

Lara Croft:Tomb Raider - Ilumináti

1. července 2009 v 10:09 | Irmik
Ilumináti (z latiny, někdy se používá český překlad osvícení) je označení pro mnoho skupin, současných i historických, skutečných i fiktivních. Nejčastěji se jimi míní bavorští Ilumináti, osvícená tajná společnost. Nicméně, často se mluví o tajemné spiklenecké organizaci, která údajně tajně řídí světové události, nebo o moderní podobě bavorských Iluminátů. V tomto kontextu jsou často spojováni s New World Order (NWO), tzv. Novým světovým řádem. Věří se, že Ilumináti stojí za událostmi, které pravděpodobně vedou k Novému světovému řádu, v němž bude celý svět řízen jedinou, fašistickou vládou a mnoho lidí bude odstraněno. (Tomb Raider)

Masky, fotomontáže, karikatury ...atd. č. 2

25. ledna 2009 v 19:11 | IrmikLara Croft:Tomb Raider - Kambodža

4. listopadu 2008 v 19:55 | Irmik
vlajkaDokumenty

9. dubna 2008 v 16:59 | Irmik
Adopce Maddoxe!

Dabérky Angeliny

27. října 2007 v 17:09 | Irmik
Refina Řandová
Regina Zahradníková/ŘandováLara Croft:Tomb Raider,Lara Croft:Tomb Raider-Kolébka života,Alexander,Gia,Cyborg 2-Skleněný stín,Život nebo něco takového,Hranice zlomu,Pan a Paní Smithovi,Svět zítřka,Ruce od krve, Beowulf, Kauza CIA, Výměna
Ve zkratce:
Regina Řandová se věnuje dabingu už 13 let a kromě Angeliny Jolie dabuje i Demi Moore a spousty jiných hereček.Mohli jste ji vidět například v seriálech Bylo nás šest (Jitka) a My všichni školou povinní (Jolana),dále pak Tísňové volání (baletka),Pohlaď kočce uši (Pavla),....
Tereza Bebarová
Tereza BebarováSedmý Hřích,Zloděj životů, Kung Fu Panda
Narozena:
8.7.1975 v Bohumíně
Ve zkratce:
Terezu Bebarovou znají určitě všichni ze seriálu Ulice (Nova).Jinak natočila i pár filmů jako například Strážce duší,Zdivočelá země,Stará láska nerezaví....Nyní hlavně účinkuje v divadlech.
....dále Životopis ZDE
↓Úryvek z prepni.atlas.cz↓
Cenu Františka Filipovského získala za dabing hollywoodské ikony Angeliny Jolie. "Angelina je můj herecký idol, viděla jsem ji snad ve všech filmech. Proto jsem měla radost, když mi oznámili, že jí budu dabovat. Poprvé to byl film Sedmý hřích, za který jsem získala zmíněné ocenění.".....
Celý článek si můžete přečíst ZDE
Dana Černá
Dana ČernáFoxfire,Narušení,Nebezpečná síť
Narozena:
31. 5. 1970 v Jablonci nad Nisou
Ve zkratce:
Vystudovala Konzervatoř v Praze (1990), ještě na škole hostovala v Hradci Králové; do prvního angažmá vstoupila ve Středočeském divadle Kladno-Mladá Boleslav (1990-1994), po rozdělení divadel působila v Mladé Boleslavi (1994-1998). V obou divadlech dostala příležitost zahrát si řadu významných rolí (P. Shaffer: Amadeus (Constance), W. Shakespeare: Večer tříkrálový (Viola), J. Vrchlický: Noc na Karlštejně (Alena), H. Ibsen: Paní z moře (Hilda), Beaumarchais: Figarova svatba (Zuzanka) ....Kateřina Lojdová
Kateřina Lojdová → 60 sekund
Narozena:
1977 v Praze
Ve zkratce:
Kateřina je absolventkou hudebně dramatického oboru pražské konzervatoře. Od roku 2000 hraje v Divadle ABC. V DNJ hraje v komediích W. Allena - Zahraj to znovu, Same, roli Nancy, a Prokletí nefritového škorpióna, v roli slečny Fitzgeralldové.
petra
Petra Hanžlíková/TišnovskáZločin a trest v New York City
Jitka Moučková
Jitka Moučková → Opravdové ženy/Pravé ženy
Zuzana Stivínová
Zuzana Stivínová → Sběratel kostí
Narozena:
24.7.1973 v Praze
Ve zkratce:
Životopis ZDE
munzarová
Barbora Munzarová → Síla srdce
Narozena:
28.12.1971 v Praze
Ve zkratce:
Životopis ZDE
Marcela Kyselová
Marcela Kyselová → Příběh žraloka

Jolana Smyčková → Měsíc nad pouští
Narozena:
20.5.1979 v Ústí nad Labem
Ve zkratce:
Životopis ZDE
ang oddělovač
Za spolupráci děkuji:
Lufíkovi, Monice a Michelle

Test pro náročnější

14. září 2007 v 16:29 | Irmik
Vytvořila jsem testík o Angelině,pro lidičky co se o ni víc zajímají......což znamená že tento test je náročnější :D
TEST
  • Pak nezapomeňte napsat zde do komentářů,jak jste dopadli ;)!

O čísle XIII

8. září 2007 v 15:05 | Irmik
Irmik:
Článek od Lucky,který vyjadřuje co všechno znamená číslo 13,které má Angelina vytetované na levém předloktí.
Lucka:
Mám za to, že se jedná o složené číslo (používá se v numerologii) , Angí se narodila 4 dne, to znamená 1+3 a to je 13, což ve chaldejské a hebrejské numerologii znamená-Obrození-změna- není to nešťastné číslo jak mnoho lidí věří. Ve starověku se říkalo,že "ten ,kdo pochopí, jak používat číslo 13, bude obdarován mocí a převahou ". Symbolem 13 je kostra nebo smrt s kosou,žnoucí lidi na pažitu nově vzrostlé trávy,kde mladé tváře a hlavy raší ze země a vynořují se všude kolem.
13 je číslem převratu, který nabízí nový směr vývoje.Je spojena s mocí, která je-li použita k sobeckým cílům, přivolá zkázu. Znamená varování před neznámem a neočekávaným.13 se pojí s genialitou a také s objeviteli,kteří překonávají vše zastaralé a přicházejí s novými poznatky a objevy.13 je číslem Mistra (jako toho co je ve svém oboru nejlepší a učí ostatní).Je to magické číslo a jeho majitel se musí naučit správně s ním zacházet.

Test

13. srpna 2007 v 19:59 | Irmik
Našla jsem skvělý testík o Angelině! Je opravdu povedený :D
ZDE
  • Pak nezapomeňte napsat zde do komentářů, jak jste dopadli ;)!
moje animace

Články z časopisů- Líčení podle Angeliny

28. července 2007 v 11:32 | Irmik
VLASY
DALŠÍ ČLÁNKY A RADY Z ČASOPISŮ

Test "Jak moc znáš Angelinu?!/Jak velký jsi její fanoušek?!"

28. listopadu 2006 v 12:04 | Irmik
Chceš vědět jak velký jsi fanoušek Angeliny?
(Své odpovědi piš,třeba na kousek papíru.)
1) Který z těchto filmů Angelina natočila jako první?
a) Gia
b) Girl Interrupted.
c) Hackers
d) Mr. and Mrs. Smith
2) Kdy se Angelina narodila?
a) 4.června, 1975
b) 4.července, 1975
c) 5.prosince, 1976
d) 3.května, 1974

3) V kterém roce si Angelina vzala John Lee Miller,svého prvního manžela?
a) 1994
b) 1990
c) 1996
d) 1998

4) Co znamená Angelinino tetování "Quod me nutrit me destruit"?
a) Dívám se na tebe a to mě ničí.
b) Vždycky budu s vámi.
c) Modlitba za všechna divoká srdce držená v klecích.
d) Co mě živí,to mě také ničí.

5) Čím Angelina chtěla být,než se stala herečkou?
a) Zpěvačkou
b) Maskérkou
c) Ředitelka pohřebního ustavu
d) Princeznou

6) Kdy se Angelina setkala se svým druhým exmanželem,Billy Bob Thorton?
a) Na Oskara v roce 1998.
b) Při natáčení filmu Pushing Tin (Bláznivá runway).
c) Na premiéře filmu Foxfire.
d) Při natáčení filmu Playing God (Ruce od krve).
7) Ve kterém filmu si Angelina zahrála se svým otcem?
a) Lookin'to Get Out.
b) Anaconda.
c) Příchod domů.
8) Ze kterých z těchto filmů dostala Angelina "Oskara za vedlejší roli"?
a) Foxfire.
b) Gia.
c) Original Sin (Sedmý hřích).
d) Girl Interrupted (Narušení).
9) Ve kterém městě se Angelina narodila?
a) New York.
b) San Diego.
c) Los Angeles.
d) Little Rock (Skalka).
10) Ve kterém hudebním klipu těchto zpěváků/skupin Angelina NEhrála?
a) Meat Loaf.
b) Rolling Stones.
c) Lenny Kravitz.
d) The Clash.
11) Jakého je Angelina původu?
a) československý, francouzský a americký původ.
b) americko-francouzský původ.
c) československý, francouzský a indiánský původ.
d) československý a francouzský původ.
12) Angelina píše...
a) pravou rukou.
b) levou rukou.
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:
1)c7)a
2)a8)d
3)a9)c
4)d10)d
5)c11)c
6)b12)b
VYHODNOCENÍ:
12-9 Odpovědí správně:
Blahopřeji!!!Jsi nadšenec Angeliny!
8-5 Odpovědí správně:
Jsi normální fanoušek Ang.
4-0 Odpovědí správně:
RYCHLE si prohlédni celej tento blog!!A spěchej,aby ses dozvěděl/a co nejvíc o této skvělé herečce!
PS:Do komentářů mi napište jak jste dopadli!

Dolls

14. srpna 2006 v 15:19 | Irmik
60 sekund:
Click to enlargeClick to enlarge

Narušení:
Click to enlargeClick to enlarge
Tomb Raider:
Click to enlargeClick to enlarge
Filmova premiéra:
Angií s šelmičkama:
1692x2100 - 257 Ko 1683x2100 - 243 Ko

Paparazzi:
*klasika velké brýle a její oblíbená kabelka*
Jako Lady Angelina:

Masky,fotomontáže,karikatury...atd.

13. srpna 2006 v 21:00 | Irmik
Jako Marilyn :
Jako Mona Lisa:
Mořská panna z filmu Beowulf (pro zvětšení klikni):
Madonna (pro zvětšení klikni):
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Maska Angií:
Fotomontáže a karikatury:
The Sims:
Panenka Ang:
Rodina Jolie-Pitt:
Brad a Angie jako Adam a Eva:
Fotomontáže a Krikatury 2:

Poznáváte ji?:
Jak porostou Angelininy děti?:
Angií vampir:
Černý anděl:
Tak takhle Angelina vypadá jako neopečovávaná celebrita (podle autorů)......↓
Angelina z písmen a číslic (dokonce se tam dovíte informace o Ang) ↓
A dále ↓
Další obrazy:

Voskové figuríny

4. srpna 2006 v 22:03 | Irmik
Madame Tussauds v Londýně:
Lara:
Angií:

img461/7555/muzeum1it7.png

img389/481/muzeum3bk0.png

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte.

Angelina Jolie jako barbie

14. května 2006 v 16:09 | Irmik
1)
 
 

Reklama